Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 351

'„ bevorderen en te verzekeren." De vier voornaamfte Ondertekenaaren deeden i by Burgemeesteren een verzoek om 't ■ zelve te onderfteunen, en kreegen van den Voorzittenden Burgemeester hoofdzaaklyk ten antwoord; „ dat men ver„ zekerd kon zyn, dat men van wegen

Amjierdam het daar heen zou helpen „ ftuuren, dat alle mogelyke middelen „ wierden in 't werk gefteld, om de „ Bronnen van het kwaad op te fpeuren, „ en de Schuldigen te doen ftraffen." Doch de Vroedfchap reeds een Befluit op de zaak van Rotterdam genomen hebbende, kon dit hun Verzoek in de Raad niet worden ingeleverd (*). — In Schiedam ftemde de meerderheid der Vroedfchappe om de Heeren ter Dagvaart te magtigen tot het omhelzen van den Raadflag voor de meerdere Magtsverleening aan de Gecommitteerden (j-).

Schepenen van Rotterdam, onderrigt, dat de Raadpleegingen, hunne Stad betreffende, die hun zo van naby raakten, ten einde fpoedden, fchreeven aan Staaten van Holland een Brief, ftrekkende om de Verbreeding van den Last der Gecommitteerden te voorkomen. 't

Bleek by de uitkomst, dat Schepenen beter zouden gedaan hebben met den raad van den Schepen Ram te volgen, die,

fchoon

(•) Refol. van Holt. 8 Dec. 1784. K. Nederl. ffaarb. 1784. bl. 1900.

(O N. Neder!. Jaarb. 1784. bl. 17Ö3.

XXIL

ï O EX. 784.

Brief der Schepenen van Rotterdam aan de Staaten 0111 dit voor te komen.

Sluiten