Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXVIII, boek.

s. VADERLANDSCHE

men meende dat deeze zaak beter zou ingerigt geweest hebbn. Weinig beduidende Afloop van dezelve. De wyze waar op men met die Bewaaren handelde, gewraakt. Twee voos beelden van Knevelary der Boeren in de Meyery, Genootfchap te 's Hertogenbosch. Wapenhandel aldaar en in de Meyerye. De Burgerwapenhandel te Breda geweerd. De Graaf de Maillebois verzoekt als Gouverneur van Breda het Bienvenu te mogen genieten. Aan hem toegeflaan. Voor het vervolg volflrekt verbooden. Gefleldheid onzes Handels op America, Brief des Afgezant s van Beiickel over den Handel der Americaanen op Oost- en West-Indien. Raad/lag by den Staat daar tegen genomen. Wat menomtrent den Handel aan de Kaap de Goede Hoop bepaalt. Sluikhandel der Americaanen op Oost- en West-Indien voort ge' zet. Handelbepaalingen in eenen en anderen Staat van Noord-America verwekte ongerustheid. Wat hun Hoog Mogenden hier in deeden. Nader fchryven des Gezant s van B e r c k e l. Verzoeken der Confuls in America. Dezelve vinden geenen gunfligen ingang. Nadere Bepaalingen voor de andere Confuls. Lastbrief voor de Confuls in Frankryk, Spanje, Italië, en de Havens van de Middellandfche Zee. Lastbrief voor de Confuls by de Barbaryfche Mogenheden. Onze Confuls te Smirna, Tripoli en Tunis verlof gegeeven, om de zaaken van "s Keizers Onderdaanen, als voorheen, waar te neemen, Voorflag

Qin

Sluiten