Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a VADERLANDSCHE

XL1V. ÏOEK.

J

iiti .2 m o tk t » t c t l i e fi È r h / S z, d M h

Eisch der Heusdenaaren om Zitting ter Staatsvergadering te hebben, zeer verfchillend ter Staatsvergadering opgenomen. De Heusdenaars houden volop eene gedaane Aanfchryving der Staaten. Verlegenheid ter Staatsvergadering van Holland met den Eisch der Heusdenaaren. Verklaaring der Heusdenaaren by Staaten van Holland wegens het verrigtte. Hoe zeer Gomichcm tegen de Zitting van Heus den yvert. Een Verzoekfchrift te dier Stede, ten mordeele der Heusdenaaren, van de hand geveezen. Verzoekfchrift uit Amflerdam by de Staaten , ten voordeek der Heusdenaaren. Klaagbrief van het Wapenkandelend Genootchap te Heus den aan de Vergadering te Delft \ezonckn. Staat sbefluit omtrent Heusden om illcs in den voorigm flaat te feilen. De Heushnaars fchryvcn aan de Staaten eeniger Gevesten. Sckryven der Staaten van Utrecht '■an die van Holland over de zaak der' Heus'enaaren. Befluit eener Bezending na Heus'en. Verfchillende Raadgeevingen aan de ieusdenaaren. De Heusdenaars hóuden vol •i het weigeren. De Commisfie verfchynt 'er, i volvoert den last. De oude Regeering hereld. Openlyke Verklaaring van van der :emp , dat hy zich de zaak der Heusdenaam aantrok. Deswegen door de Heusdenaars •.dankt. Schryven der Staaten van Utrecht tt Amersfoort vergaderd, over deeze zaak, aan taaien van Holland. Ver/lag omtrent de tak der Heusdenaaren. De zaak niet afgelan, en verzoek der Heusdenaaren, dat de'Jve Domeftiek mogt verklaard worden. Men 'yft pal fiaan. De Heusdenaars bewaken

zei-

Sluiten