Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. ^33

•e tc voorkomen, gefchiedde de geftrengfte Huisbezoeking na Geweer en yerdej Krygstuig. Het gevondene werd in net Stadhuis gebragt. Men droeg allen voorzorg om de Vergaderingen der Leden des afgefchaften Genootfchaps kragtdaadig te weeren, en herhaalde het bevel tot opbrenoïns der Geweeren, door eene zeer geftrenge Afkondiging. Ook werden verfcheide Schutters ontfchutterd, fchoon zy (reen Leden des Genootfchaps geweest waren; maar voor 't zelve getekend hadden.

De fpyt, welken de thans te ondergebragte Party gevoelde, werd vermeerderd door eene Illuminatie, op den vyf en twintigen van Herfstmaand. In het bevel daar toe was wel het dwingen verboden; doch, wie durfde zyn Huis onverlicht laaten!Geene ftoorenis fchynt ook dit bedryf vergezeld te hebben. Naa eene weck m onophoudelyke woelingen doorgebragt, me bvkans volkomen ftilftand aller bedryven, fchikte zich ieder weder tot den gewoonei arbeid, en werd hier mede, dit afwisfe iend tooneel van Staats- en Burgerbedry ven wat Delft betreft, voor zo vem onze' Gefcbiedenis thans loopt, belloo ten.

3 5 V A-

XLV. BOEK.

1787de Patri otten in de Stad gedraagen,

Illuminatie 10 Delft.

l

Sluiten