Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a VADERLANDSCHE

L.

BOEK.

voerd. Voorraad daar gevonden. Verdeeling op de Burger Krygsmagt. Hasfelts tegenwerking. Klagten der Hasfelaaren h hun Hoog Mogenden Twee Brieven van den Hasfeltfchen Secretaris A. Exalto d'AlmaRAS ontdekt. Schryven van Ridderfchap en Steden deswegen aan die van Hagelt. Publicatie by deezen Brieve gevoegd. Verlegenheid der Hasfelaaren. Verdragspunten met die van Hasfelt. Piasfeit onderworpen. WiLLtM be V. als Capitein Oeneraal gefchorst. De Ridder de Ternant als Hoofdgebieder aangefield. Brief aan Friesland^ Stad en Lande, en Drenthe. Klagten d?r Staaien van Overysfel aan die van Gelderland, wegens het voorgevallene by Deventer. Oproeping der Gewapende Genootfchappen. Befluit om een Burgerleger te veld te brengen Verzoekfchrift der Drentfche Gewapende Genootfchappen. Die Genootfchappen door Staaten van Overysfel in befcherming genomen. Wat deswegen in Drenthe te doen valt. Gemee?jfckaplyke verrigtingen met Holland en de Stad Utrecht. Jannadering der Pruüfen Brief des Konings van Pruisfen aan Staaten van Overysfel. Antwoord daar op. Bekendmaaking hier van aan hun Hoog Mogenden, en aan Staaten van Holland. Verklaanng der Gewapende Genootfchappen. Oordeelvellmg over deeze Verklaaring. Berigt wegens de komst des Pruisgchen Legers. Wat daar op ter Overysfelfche Staatsvergaderinge voorviel. Verklaaring van de Vos van Steenwyk en andere Ridders tegen het houden der Staatsvergadering. Nog fierker betuiging van Mu-

Sluiten