is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Tweeënveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

77

die Leden deezer Sociëteit geweest waren, onbekwaam verklaard om de Stad te dienen, De vernietiging der Sociëteit volgde welhaast, wordende de Leden verboden, om, waar het ook zyn mogt, Vergadering te houden, onder bedreiging van als Verftoorders der openbaare rust te zullen geftraft worden. Men rekende het aantal der

Leden op omtrent vyf honderd. 1 De

ftoorenis deezer by de Patriotten lang gehaatte Zamenkomst, in het Huis het Dorstige Hart, was wel van veel beduidenisj doch bragt de woelende Party niet te onder. Vrees dat deeze verbitterd het hoofd zou opfteeken, deedt het binnen trekken van nog honderd en vyftig Gewapende Schutters uit Bathmer en Rysfen een geluk rekenen.

De bekende vermengde gefteldheid der Schutterye bewoog de Regeering de geheele Burgery te ontwapenen, uitgenomen de Officieren en verdere Leden van de Burger-vaandelen, die onder het Burger-corps dienst deeden, als zynde volkomen bevoegd om de wapenen, even als voorheen, te blyven draagen, en tot verdeediging van Stads Viyheid en Onafhangelykheid te gebruiken. Hier toe werd ook gelegenheid gegeeven aan allen, die gereed en geneegen waren, terftond op het Stadhuis te verfchynen, en deeze Verklaaring af te leggen. „ Ik beloof en verzeker , dat ik deeze „ Stad, naar myn beste vermogen, tegen „ de Wederinvoering van den voorigen e,, Sraühouderlyken Invloed, en tegen allen

L.

BOEK.

i?87.

DeSchuttery deels ontwapend.