is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787 en 1788. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Vierenveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 459

der oorzaake, op de Burgery hadden laaten fchieten. XVI. Burgemeesters te

verzoeken om onderzoek te doen na het gedrag van de Kamerbewaarders en verdere

Bediendens van het Stadhuis. XVII.

Dat alle Stads Leveranciers, die de Quaüfkatie op de Geconftitueerdens van de Sociëteit op de Wynkaven getekend hadden, mogten worden afgezet, XVIII.

Dat de Requesten en Memorien van J. J. Elzevier door hun Ed. Gr, Mog. gefteld mogten worden in handen van het

Hof van Holland. XIX. Dat men

voorzage, dat nooit de Ondermyning van het Erfftadhouderfchap, wederom mogt plaats hebben; en ten dien einde een ieder

onder een Eed gebragt wierde. XX.

Dat de Regeering zou zorge draagen, dat de zodanigen, die, om hun gehouden wangedrag, van elders na Rotterdam kwamen vlugten, om zich te dier Stede neder te zetten, de Stad en Stads Grondgebied

zou worden ontzegd. XXI. Dat alle

Amptenaars, der Oranje Partye toegedaan, en daarom door de Patriotten van hunne Ampten ontzet, daar in wederom mogten worden herfteld, — XXII. Dat alle Ampten of Bedieningen ,die mogten openvallen, zouden gegeeven worden aan gebooren Burgers van den Predomineerenden Godsdienst en der oude Couftitutie toegedaan, en die ten minften vyf jaaren Stads lasten hadden gedraagen. — En, of deeze lyst van Onderzoek, Amptsderving, en voorgeftelde Straffe, hoe breed ook, niet uitgeftrekt geEe 4 noe|

Lvin.

BOEK.

1787. I788.