Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 BEURS. (WILLEM) BEUVILLE. (JAKOB de)

bl. 18-20. Wagen., Pad. Hifi. XII. D. bl. 130. 268-271! 277. 288. 293. XIII. D. bl. 13. 88. 127. 216. 338. 352. XV. D. bl. 61. 140-143- 186. 203, 204. XVI. D. bl. 45. Wag. , Befclr. van Amfieidam. IV. D. bl. 345. VI. D. bL 129-132. 148. Levensbefchr. van Nederl. Mannen en Vnmven. III. D. bl. 303-333.

BEURS (WILLEM), Konstfchilder, wierdt in 1656 te Dordrecht geboren, uit geringe ouders, wezende zijn vader een fchoenlapper. Vroegtijdig werdt Willem op het kleermaken befleld; doch dit handwerk geviel hem niet, hij kreeg lust om een Schilder te worden, en verwisfelde de naald voor het penfeel. In 1671 geraakte hij bij den Schilder Willem van Drillen.iueg, en vorderde -zo fpoedig in de konst, dat hij leeds in 1672 vrij aartige landfchapjcs in den trant van zijnen • meester fchüderde. Vervolgens begaf hij zig iot het fchilderen van pourtvaitten, daar hij ook vrij wel in flaagde; verliet zijn vaderftad, en toog naar Amfieidam, daar hij aan een zilverfmids.dogter trouwde. Beurs zou het ongetwijfFeld verre hebben gebragt, ware het niet dat hij aan zijn tot nu naarfld» ge en ingetogen levenswijze hadt vaarwel gezegd, om zijn meesten tijd in kroegen en kitten door te brengen; dit flor.dig gedrag, 't welk zijn finantiëlen ftaat fchraal maakte, deedt hem Amfieidam verlaten en te Grol gaan wonen, alwaar hij zig aan 't bloemfchikleien begaf, en zig verder geneerde om aan de jeugd onderwijs in de tekenkonst te geven. Hier fchreef hij ook een werkje, onder de tijtel van: gjcore IBercïb in 't hlein gefcfniberb; ïjanbefcnbc ober öe bcrmciuun* gen en bchanbelen let «©Ijjucrtoen / gcbniftt in 1692. De tijd vau zijn overlijden is mij niet gebleken. ■ . A. HoubraKen, Schouwb. der Schilders. III. D. bl. 355, J. C. Weyer■jhan, Ned. Konstfchilders.,111. D. bl. 188.

BEUVILLE (JAKOB de), Jefuit, geboren in het graav fchap Artois, leefde in het laatfte gedeelte van de vorige eeuw, en was geen onberoemd Digter. Hij heeft uitgegeven:

Sluiten