Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150

BLOEMAART. (ABRAHAM)

begon Abraham, die van zijn eerfle levenslente af, tot het feeoeftenen der fchilderkonst fcheen geroepen te zijn, in zijn vaders huis kleinigheden na te fchilderen, uittekeningen van Frans Floeis, of dingen, die naar dezen gevolgd warenEnigen tijd hier na, befteedde hem zijn vader bij een' KladfchHder Gerrit Splinter genaamd, om 'er de vei wen te eren kennen. Deze zette Bloemaart aan 't fchilderen van beelden of posturen voor een' fcbermmeester, zeggende, dat Abraham reeds beter meester was dan hij zelve, doch vermits zig deze Splinter dagelijks zeer onmatig in den fterkèn drank verliep, toefde hij aldaar ilegts veertien dagen, latende de , fchermposturen half gedaan ftaan, de originelen hier van wa> ren zeer aartig, en vervaardigd door den geestigen Schilder Hendrik Uithoek.

^Abraham , zijn dronken lap van een meester vaarwel gezegd hebbende, wierdt geplaatst bij Joost de Beer, een leerling van Frans Floris , die mede te Utrecht de konst oeffende. Deze, hoewel hij juist de beste Schilder niet was, bezat egter in zijn huis verfcheidene fraije ftukken van Blokland, en •andere goede meesters. Hier fchilderde Eloemaart met olieverwe naar een ft uk van Dirk Barendsz. , zijnde een feest of gastmaal naar de gewoonte dezer tijden, waar in een jongeling op de harp fpeelt, en een vrouwtje dat natuurlijk fchijnt te zingen,. benevens andere voorwerpen , alle zeer konftig en uitnemend uitgevoerd; dit hadt Bloemaart, zijne jonkheid en begin in de konst in aanmerking genomen, zeer aar* tig nagevolgd. De vader dit ziende, nam hem van de Beer af, met voornemen' van hem zelvs te -werk te ftcllen, met het navolgen van fraije ftukken, doch Abraham kon weinig van belang in huis uitvoeren, doordien zijn vader hem veelvuldig tot andere djenften gebruikte. Vervolgens werdt hij bij den Drosfaart van Heel , die liefhebberij hadt en ook een weinig fchilderen kon, befteld; deze beloofde aan den ouden Bloemaart, om den jongeling in zijn leren veel dienst te doen, en hem bij Blokland te z dien beftellen; doch verre van zijne beloften te houden, gebruikte hij hem genoecziam

als

Sluiten