is toegevoegd aan je favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t7<5 BLONDEL. (FRANS)

opgeteld en zeer verftandig beoirdeeld vindt. Ook wordt van hem een zeer verdienftelijk en loffelijk getuigenis gegeven, door den Hoogleraar J. P. d'Ohville, in Oratione, in natale!

eentefimum Athenei Amftelced. p. 34, 35. Konigii

Bibl. vet. ff nov. voce. P. Bloukd, p. rcr2-ioi4. Morhovros, Polyhijl. Tom. II. p. 589. Crenii, Animadv. Bhilol. Part. XIII. p. 112, 113. & Part. XVI. p. 2sr--26-3. Jo. Fawpm', Hifi: Bibl. Part. III. p. 393, 394. ToB. Magiri, Eponyaol. voce. Krantzius , ad Coirringium, Scr.c. XVI. p. 221. F. C. Feeytag, AnaleUa litter aria, p. 130, 131. ff Apparat. Litter. Tom. III. p. 99. Catal. BïbMh. Bunav. Tom. I. p. 1091. C. Saxi, Onpm. litter. Pars IV. p. 34r, 342. P, Bayle, Dia. ed. de 1730. Tom. I. p. 573-578. Batllet , Jug. de) Scavans. Tom. II. p. 8^. D. Clement, Biblioth. cur. Tom. IV. p. 297-310. Niceron, Mem. aes Hommes illuji. Tom. VIII. p. 44-54. J. Wagen., Befchrijv. van Amfl. XI. St. bl. 310--312.

BLONDEL (FRANS), wierdt te Luik geboren in 1613. Na . at bij zijne ee<fte letteroeffe -ingen volvoerd hadt, ging hij waarfchijnlijk te Keulen in de medicijnen Rudeten, in welke wetenfchap hij grote vorderingen gemaakt hebbende , zig naar 't Hof van Filip Ketstoffel van Soteren, Aartsbisfebop en Keurvorst van Trier begaf, die hem met de hoedanigheid van 'Lijfartz verè'eide. Die Vorst in januarij 1652 zijnde komen te ilerven , begaf Blondel zig met 'er woon naar Aken, alwaar hij Rads Doktor wierdt. Hij deedt 'er zig niet alleen achten door vele gelukkige genezingen, maar ook dooide vlijt die hij te werk Relde, om het gebruik der warme baden van die Rad en dei zei ver omtrek, in roem te brengen; 't welk de Regering aldaar, ook bewoog, om hem tot Opperopziender van die baden te benoemen. Blondel vereerde zijn beroep als Medicus, door den ouderdom dien hij bereikte; want hij was 90 jaren, toen hij van een ieder zeer betreurd te Aken Rierf, den 9 meij 1703. De volgende werkjes zien van hem het licht: 1. Letlre de F. Blondel d Jacq. Didier,