Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*p)

Den Bode - - - ©£o:i;o I De Procureur - - * 06 ©• • i • o ! Voor d'Acr-e van Vrooning ten Registere re lig, |te 0^0:1:0

1 ^i7« V Salaris over V Schryven en Drukken , mitsgaders 'wytzetten van de Kaarten, f willige of onwillige Decreten.

XXXIX.

Over 't minutèren en drukken van de Kaarten van Decreet, tot indaginge van de Crediteuren, sal aan den Griffier betaald worden zoo veel als Articul n. hier boven hem toegel egt is.

Den BodevöOT 't uytftellen derzei ver, ter oorzaak die in de dry Steden van Walcheren, als al©mme binnen en buyten Middelburg mt>eten worden gcaffigeert en aangeplakt - 060: 6: g

Van V committeer en van Commisfarisfen op goede Manfchappen. XL.

Op alle Vergadering van goede Manfchappen en D 3 " Ren-

Sluiten