Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ 38 ) XL IX.

En zullen dezelve Ptocureurs geen zaken door nunne Ckrquen laten waarnemen, ten zy by ziekte of uytlandigheid, op pcene van fufpenfie, tot voorkomen van klagten.

L.

Alle Procureurs en Bodm dezer Pierfchare, zullen aangenomen, gefteld en beëdigt worden by Haar Ed: Achtbare van Middelburg, die dezelve na exigentie van zaken zullen deporteren j maar zullen Schout en Schepenen dezelve mogen fulpenderen, indien zy hun kwamen te misdragen.

'Van de Sa/ari'sjen op li Procederen, voor deze Pierfchare.

LI

Den Griffier voor *t aanftellem van yder zaak i. - - oC o: o „• i Den Schout - - - - o€ o: o:2 Schepenen onder hun allen * oC o: o: 4

Tee-

Sluiten