Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

door Stads-Fabricq en Brandmeesters, zullen laten infpecteren, e,n dezelve bequaam geoordeeld en geen andere;redenen ter contraien zynde,de verzogteauthorifatie verleenen, des zal den Oven gemaakt zynde* ' alvoren dat daar vuur in mag gefteken worden, nogmaals door voornoemde Fabricq en Brandmeesters, #ls ook door ■ Dekens en Beleden van dezen Gilde moe. ten. worden gevifenteerd of daarin eenig gevaar van Brand mogte zyn, 't welk gevonden zynde, zal volgens,order van voornoemde E&aminateurs moeten.wörden gebeterd, en geen vuur in den Oven gefteken mogen worden voor dat dezelve volkomen goéd en fecuur geoordeeld is, op de boete van fes Ponden Vlaams, en .zullen Deken en Beleders van hun bevinding.rapport doen aan den Heer Overdeken; en voor hunneExaminatie door den Suppliant beloond werden , met vyf en twintig Schellingen , als van ouds, of anders ter discretie van den Heer Overdeken na gelegenheid en bevind van Zaken*

•VUL

-Geen £ildebroerof deszelfs weduwe den ftyl doen.de zal eenig Brood, Koeken,Kranfelingen,Befchuic,

af

Sluiten