is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï1-

en zig da.tr door niet alleen 'heeft kundig gemaakt, in VejÜ fcbeidenê (èvéffdè talen, maar ook in het behandelen van za» ken,- H welk hem de bediening van Kommisfaris en Kont. rolleur van Kamerik, bezorgde. Niettegenflaande dit ambt hem veel bezigheid verfchafte ,N inzonderheid in een tijd, dat Luikerland door de woedende ooidogsplaag geteisterd wierdt, wist hij egternog fnipperuren te_vinden, om aan dé oefFening derftudien toe te Wijden. Hij leefde nog in 1555, en men weet niet, tot welk een tijdvak hij zijne loopbaan heeft uitgeftrekt. Men heeft van hem in druk: 1. Commentaire de fa Game d'Alemaigne, fot&e par VEmpereur Ciiari.es le Quint ez armées 1547 48, tradiiit Se l'F.fpagnol duSieur Don Loys d'Avila; avic annotatiuns 011 fcholks du TraduBeur,■ fervans a plus fimple inlelligence de ia ditHe Cueue, ks fituations & éymalogks des Ikux & villes y vientionnées.- Paris 1541. Svo. De aanmerkingen die Bouillon bij dit werk gevoegd heeft, zijn geleerd, en verschaften nuttige ophelderingen, betrekkelijk den kujgstugt, die toen in zwang ging. 2. La Sphke dei deux Mundes, comp'fie en Francais par Daniël, Pajïeur des A.nadis.; dvec me Epithalame, que le ■ meme Autheur a faict Jur ks noces et mark ge de tres Ilktjhe ct Sermisfime 'Friste', Don Püihpp* Koy d'Angleterre, fcfr. conimenté, gioje, fc? enr.icliy de p!ufkitr,s fabks .poétiques, par &C Anvers. 1555. q.to. ■ Du Verdier, Biblkth. pag. 103. 460. Huet, Origine des Romans, edit. dï 1711. p. 175. 205, ?oö. Paquot, Mem Httsr, Tpia, XL pag. 19.7-113-

■BOÜLONGNE (ADRïAAN van), 7s geboren te Doornik in 1590, hij begaf zig onder het Geuootfchap der Jejidten ip. 36op, fiegts 18 jaren oud zijnde, beftierde langen tijd als •Rector het kollegie van Betlmne in Artois, en ftierf te Door■nik den 10 october 1655, oud 67 jaar. Bij was Biegtvader ■van Graav F-il-tp van Mans velt, Generaal van de Keizerlijke krijgsbenden, aan wien hij heeft toegewijdt: Epigrammtmt,

Libri tIL Tornaci, -1642. 24K0. J. F. Foppens, Ml,

Belg. pag. 11, Paqtjot, Mm. Hm: 'Tom. f, p. jf$,

" JBOUR..

BOÜLONGNE. (ADRIAAN va»)