is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOURGONDIEN. .(MARIA .vak)

Tom. II. p- 96- 205, 2o<5. 222. Boxhosn óp Reigersb.l. D. bl. 377- Wag. , Vad.'Hift. IV. D. bl. 43-46- 70--80. 84. 97. 99- 103. 106, 107- no- h5- "8. 123--127. 135. 140. 145. 147. 149- 152--162.

BOURGONDIEN (MARIA van) ,. geboren den 13 februari] I4S"7 ,was de enige dogter van Karel den stouter, Graav van Charolois, vervolgens Hertog van Bourgondien, en van Izabella, dogter van Karel, Hertog van Bourbon; en is geweest de enigfte erfgenaam der wijduitgeftrekte Bourgondlfe heerfchappijen, en de onfchuldige oirzaak van oorlogen, welker wortel, tot op dezen dag toe, nog niet ten enemalen is uitgerooid.

Maria verloor haren vader in. den ongelukkigen veldflag van Nancij, alwaar hij den 5 januarij 1477 fneuvelde, toen üij den ouderdom van bijkans twintig jaren bereikt hadt. Zij was enige dagen onzeker omtrent 's Hertogs omkomen, doch kreeg 'er eerlang zekere tijding van te Gent, alwaar zij zig bevondt, in 't gezelfchap van de Hertoginne weduwe, Margareet van Jork, van Jan, Hertog van Eieve, Adolf, Here van Raveftein, zijnen broeder, Guy van Briemeu , Here van Inbercourt, Willem Hugonet, Kanfelier van Hertoge Karel, en e;:;ge anderen; de Stedehouder van Holland, Lodesvyk van Gruithutzen , en Wolferd van Borssele , Heer van Vere, begaven, zig, insgelijks, fpoedig derwaarts. Het netelig tijdgewi'.gt in 't welk men zig bevondt, bragt de. Bourgondife Groten, in benaide verlegenheid. Men zag geen' kans om de landen buiten oorlog te houden, en Vrouw Maria in 't bewind van dezelve, te bevestigen. Meest was men voor Lodewyic den XI. bedugt; die op de eerfle gerugten van de nederlaag bij Nancij, reeds bevel gegeven hadt, om uit zijnen naam, het Hertogdom en het Graavfchap Bourgondie in bezit te nemen.. Het Hertogdom was zijn's oirdeels, wettiglijk aan de Franje kroon vervallen , doordien Hertog Karel , wiens evergrootvader, Filips de Stoute, dit Hertogdom ,vau Koning H a JAI*

"5