Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3tf

*an Duitschland , Vrijheer tot Rhon en Pendreclrt, Harbes* •van der Lanwyk , Heer van Geldemalfin, e„ Maximiliaan van der Lanwyk, Heer van ZW. Jiehalven dezen, onder, tekenden ook die voorwaarden M. van Egmond van Mieri*. Hefm, Sanderina en Sara van Brederode. Reinout Met Bit dit huwelijk met Josina van Arkel, na, Hendrik van Brederode, Heer van Bolswaard, Drosfaard van^afe» die bij het leven van zijn' vader, verlijd is met gemelde Middel «A**; op de zelvde voorwaarden, in den voorbanden leenbrief uitgedrukt (MS. Extract uit het Register van de Lenen die verheven zijn aan Walraven, Here tot Badende) Hij hadt m huwelijk Geertruid van Rebbe van Amerongen gefproten uit een oud en adelijk geflagt, dat tot nu toe in hoog aanzien blijft. Zij hebben verwekt Frederyk Lodewyk van Brederode, Here van Bolswaard, Drosfaard van Ameiden en Tienhoven, Hoogdijkheemraad van den Alblasferwaard Hij werdt, na den dood van zijn'vader, den 22 julij 1676 beleend met de genoemde Middelwaard, door Wolferd van Bre, derode, die zig, in 't hoofd van den veriijbrief, noemt <re. boren Grave uit den Graaflijken Huize van Holland, Souverain L ^anen (MS. Extract uit het Register van den Leenhove van Vianen). Hij voert hier alleenlijk den naam van EAederïkj doch, dat hij ook dien van Lodewyk gedragen hebbc blijkt van elders. Uit zijn huwelijk met Theodora Anna van Renesse van Wulp, is geboren Hendrik Maximiliaan van Brederode, Heer van Bolswaard; die den 4 augustus 16S4 ' verlijd is met de Middehmatd in de Lek, na dat zijn vader" dezelve voor hem hadt afgedaan (MS. Extract uit het Register •van 't zelvde Leenhof, beginnende Anno 1667). Hij trouwde den 27 junij mi , met Brigïtta Margareta ThereslI ■Nooms van Aarlanderveen, dcgter van Pieten Willem Nooms Baron des H. Rijks, Here van Aarlanderveen, .en van Beatrix Adriana Ram van Schalkwyk (MS. Extract uit het R Ra tholijk Doop- en Trouwboek van de Pastoarkerke, g-effen hebbende in de west-agterilraat te Vianen). Het regt tot dg «ffemnge van de jagCj waaj. m&. ^ .Q ^ ^..^

jkjyau.k

BREDERODE,

Sluiten