Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( « )

ten van Je voorfz: refpe&ive Vonnisfen geëxten» deert naar behooren, ende geteikend by de Gecommitteerde Wethouders in de eerfte inftantie, ende in de tweede geteikend by e^nea Secretaris, overgeleverd worden ten Comptoire, ende aldaar geliasfeert, mitsgadersgeregistreert ineen Register fpecialijk daar roe te houden, waar uit de Partyen lullen mogen ligten authentycque Brieven gefchreven in Parkement, ende die van d'eerfte inftantie gezegeld by de drie gevoegde Wethouders, ende naar provocatie, by den Secretaris met den Zegel ter faken ende op de plycque van beide de voorfz. Brieven fal werden ge-annoteert het folium van 't voorfz. Register daar de felve zullen geregistreert ftaan.

X.

Ingevalle op de voorfz. Vonnisten , van d'eerfte ofte tweede inftantie , executie foude moeten volgen , zullen dezelve al voren ter V ieffchare moeten werden verklaard executabel, en de Ballingfchap daar op gedecerneerd, als in andere faken.

X h

Alle Huifen ende volkomen werken, byymand gefield op zyn felfs Grond, ten aaniten ende

wel

Sluiten