Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

maar foo wanneer men die ruynen oft reynïgen moet, dat fal gefchiedeti ten gelyken koste, ende ook by gebueren, d'een reyfe over oft deur des eens, ende d'ander reyfe door des anders Erve, oft Huyfmge, ten ware dat'er eenige Voorwaarden oft Contracten gemaakt waren ter contrarien. LX XV.

Soo wie met fijnen Gebuer een gemeen Privaat oft Voute heeft ende dat die ten gemeenen koste is pereynigd , mag als dan de Pype of Sit-ftede van den lelven Private aan fijn zyde (indien 't hem belieft) af-breken ende toe doen metielen, fonder van fijn zyde meer daar op te gaan ofte laten gaan rende indien gevalle en derf hy daar na geene koste van ruvmen, of fchoon maken meer helpen betalen , nog :t felve Privaat: over of door fijn Huys of Erve laten ruymen, ten ware dat 'er Bneveaf waren ter contrarien.

LXXVi

Als een gemeen Privaat ofte Voutc onder d'Aarde freruymt ende fchoon gemaakt is, mag.de gene die 'r belieft, 't felve Privaat 't fijnen koste onder in de Voute ter helft doen af fchutten met een digten Muer, en fcheyden in twee Vouten, alioo

dat

Sluiten