Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(■*)

ftaande dat defe fes Groot té*Ponle zal werden betaald zoo lange 't voorlz. Comptoir op den jegenwoordigen yoet werd bediendiDogdefun^evanClerk

aemortificeert fijnde, endeden Griffier vervolgens de Emolumenten alleen profueerende, zalnietmeerwerden betaald alsvierGroót. Dusalsvooren te Ponde o. 0.6

IV.

Voor 't fchryvenvandeQuitantien, met de Aóte van Cautie daar in geinie- ^ ^ reert, eens

- " v. • .ï., •* 1

Voor *t maken van een Decreet-brief met Stads Zegel, eens - - oe 1: o : ©

VI.

Voor 't regiftreren van alle Config-

natie

Sluiten