Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,-oC 105 en daar boven 22' Stuivers te,Pënde

Zullende «V» Schellingen en daar boven ten aanzien van deze Quotifatie voor em -Pond Vlaams gerekend worden.

En zullen de Logementhouders mitsgaders de Houders ^van Gommis falen onder de voorfchreve berekening insgelyks begreepen zyn, met dien verftandenogthans dat dezelve 4n allen gevalle niet hooge-r dan op ©£50 aan Huur zullen kunnen:worden aange-flagen..

• - : r V~4;~ 13

Bewooners -van eigene Huizen of van eeiiig LandsStads- of Kerkgebouw-, zullen zelfs den eyentueelen Huur derzeive taxeeren, en zig ingevolge,van dien in een der Clasfen aanfiaan, van de voorgaande Quotifatie tafel. _ - - „

VIL

Dan by nldien iemands vry willige aanflag aan de hier -na te melden commisfie voorkwam niet geëvenredigd

te

Sluiten