Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. k&

Maar zouden de Soüverainen hunne inkomften zodanig verbeteren, dat dezelve tegen eene zodanige vermeerdering van uitgaaven beftand waren, dan fprak het van zelve*, dat zij er een hoofdwerk van moesten maaken, om den rijkdom der natie te bevorderen, daar tog, hoe men die zaak ook befchouwe, alle inkomften van den Souverain, in de laatfte plaats, uit den boezem van de natie moeten ontftaan, en het natuurlijk onmooglijk is, dat een arm volk op den duur zwaare belastingen kan opbrengen, indien voor hetzelve te gelijker tijd geene nieuwe bronnen , ter vermeerdering van dcszelfs welvaart, geopend worden.

Door alle deeze veranderingen kreeg de Staatkunde der Europeaanen eene geheel nieuwe gedaante. De door dit alles ontftaane denkbeelden, welke zig niet langer naar den ouden leenroerigen fmaak konden plooijen , wierden langzaamerhand ontwikkeld, en meer of min tot èen zeker nieuw zamenftel van Staatkunde gevormd. Men ontworp regels, volgends welke volkeren behoorden befluurd te worden, men ontdekte waarheden, welke diep onder de barbaarsheid en leenroerigheid begraaven gelegen hadden, met één woord, men begon de regeerhmde tot eene nieuwe wetenfehap te maaken.

** 3 Van

Sluiten