Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VOLKEREN 445Ü

den, meestal even gemaklijk en ongemaklijk te leeren zijn. De eene tak Van buiten- of1 binnenlandfchen handel kan tog niet zeer veel ingewikkelder zijn, dan de andere.

In de derde plaats — de arbeidsloonën zijn in de verfchillende fooiten van bezigheden onderfcheiden, naar maate van de zekerheid of onzekerheid van in die bezigheid altijd, en aanhoudend werk te zullen vinden Cd).

Men

Cd) De aanhoudendheid van den arbeid hioöt noodzaaklijk invloed hebben op het arbeidsloon — het zij dat de arbeid rijklijk, nfddelmatig, of bekrompen beloond worde; Maar vooral gaat dit door, indien de belooning zeer bekrompen is —i immers, hoe men het ook neeme, de arbeider moet kunnen leeven. Om deeze reden moeten, noodzaaklijk, in de Roomsch Katholyke ianden de daggelden van den arbeid, in evenredigheid tot de gewoone behoeften, hooger zijn, dan in de Hervormde landen — om de menige van feestdagen. Men leeze het fchoone werk van Campomanes, «ver de gemeene Industrie in Spanten. Hij leert ons in hetzelve, pag. 12 en volg.^ dat men de voornaame reden, van de groote armoede onder het gemeene werkvolk in Spanjen, in de feestdagen moet zoeken. Paus Benediclus de XIV. verminderde wel de ingeftelde feestdagen, doch er bleevcn echter nog zo veele, dat men in Spanjen. .niet hooger dan op 372 werkdagen in een ja.f rekenen kan. 't Is waar, op zommige feestdagen Ff mag

r.

idtlti X.

lOOFDST*

Sluiten