Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

BOEK

X.

HOOFDST

450 R IJ K D O M

Men vindt in het eene ambacht ffandvastiger zijn werk,, dan in het andere. In de meeste handwerken en fabrieken kunnen de "ambachtsluiden redelijk zeker zijn, van op< alle dagen van het geheele jaar» die tot werken

mag men werken, indien men maar niet verzuimt, om de mis te hooren, doch de kerken zijn gemeenlijk ver van de landhoeven en dorpen afgelegen , en doorgaands wordt de mis eerst tegen den middag geleezen. Campomanes. maakt eene berekening van het geene op ijderen feestdag over geheel Spanjen,. door niet te werken ,. verloeren wordt. Hij onderftelt in die rekening agt millioenen arbeiders, en om in dezelve gematigd te blijven, laat hij hun ijder maar twee reimlen (dat is vijf ftuivprs Hollandsch) daags verdienen, dit beloopt daaglijks v6 millioenen reaaien, of'tweemillioenen Hollandfche guldens. — Men ftelle dus maar eens vijftig zodanige feestdagen in een jaar, dan beloopt dit gemis op honderd millioenen Hollandsch, en dit gemis betreft alleen den gemeenen arbeider! Indien dus de gemeene arbeider in Spanjen, zal beftaan, die volgends deeze berekening maar 5» en (gelijk Campomanes zelve zegt, ten hoogften 10 a 11 ft. Hollandsch daags ver. dienen kan) dan moeten daar alle levensmiddelen zeer goedkoop zijn, of men moet (gelijk Camp»' manes ook getuigt), geduurende den meesten tijd van het jaar, naauwlijks onderfcheid kunnen zien tusfchen eenen arbeider, en. eenen bedelaar». £fr> %eever>.

Sluiten