Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d e r VOLKEREN. 45S

ook zodanige winften mogen fchijnen, indien zij echter meer dan voldoende waren , om' tegen alle de onaangenaame omftandigheden van het werk opteweegen, dan zou zig tot hetzelve weldra een zo groot getal van mededingers opdoen , dat in een beroep , het welk geene uitfluitende voorrechten heeft (gj, het loon weldra tot eenen laagcren prijs zou daalen.

De geftadigheid of ongeftadigheid van het werk, kan in geene foort van bijzondere bezigheid eenigen invloed hebben op de voordeelen van dc kapitaalen; of een kapitaal a of niet beftendig gebruikt wordt, hangt niei van de bezigheid af, maar van het beleid val den bezitter.

Ten vierden — de arbeidsloonen zijn on Verfeheiden naar maate van het meerdere o mindere vertrouwen, 't welk men in de am bachtsluiden moet ftellen.

De arbeidsloonen van goudfmids- en juwe liersknechts zijn overal hooger, dan die va veele andere ambachtsluiden, niet alleen va gelijke, maar zelfs van veel uitgezogter kunst in aanmerking van de kostbaare ftoffen, we ke men hun moet toevertrouwen (Ji). Wij vertrouwen onze gezondheid aan de

g'

(g) Het fchijnt dus in Engeland geen gilde althands geen bepaald getal te zijn. Uitgeever. v (/"O Dit is ook in ons land zo. Uitgeever. Ff 4

I.

: o e k.

X.

ï.0ofdst.

[

f

| t

»

11 , i

Sluiten