Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 VADERLANDSCHË

LXV. BOEK.,

gen Jan Henri des Vilattes. Vonnis over kern uitgepprooken. Vonnis over Lucas Butot. Laag Gedrag en Vonnis van J. G. Tegelar. Dordrechts yver om Oranje te doen draagen. Aalsvellen met kogels daar verboden. Uudaar , te Rotterdam wegens het niet draagen van Oranje, aangevallen, verweert zich en kwetst een zyner Aanvalleren. Gevangen genomen. Afkondiging te dier gelegenheid. Men bidt in de Kerken voor den Gekwetjlen. Bekentenis Dudaar. afgeperst. Aangemaand om zich by den Stadhouder te vervoegen door hem afgtjlaagen. Vonnis over hem. Zyn lot-, ondanks eenige verzagting op een Smeekfchrift aan den Stadhouder. Nuttige Inrigting yoor de HeeU kunde te Rotterdam. Kokers hof je daar gepiekt. Ziekenhuis of Nofocomium Clinicum te Leyden. Het Kabinet des Hoogleeraars Alleman , aan de Leydfche Hoogefchool gefbhonken. Te dier Stede fterft de Dichteresfe

LUCRETIA WlLHELMINA VAN WlNTER,

gebooren van Merken. Gedenkteken te Amfterdam haar toegedagt. Inweiding der Gehoorzalen van ïelix Meritis te dier Stede. Maaking des overleden Doopsgezinden Leeraars Pieter Fontein , aan de Kweekfchoole dier Gezindheid te Amjlerdam. Byzonderheden van Harmen, den zogenaam» den Propheet aan den Overtoom. Eenige Boeken te Amfterdam verboden. Woelingen def Pattyfchappe aldaar en Strafoefeningen. — Overgang tot Gelderland. Gedenkpenning op de Omwenteling daar uitgedeeld. Vergunningen aan de fooden aldaar. ——~ De Verbeurt-

Sluiten