Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B82

STIGTELIJKE

>t Is Jefus; ja mijn ziel!... laat vrij uw liefde gloeien; Wat zag men ooit dan troost van zijne lippen vloeien?

Hij weet wat droefheid is; Hij draagt een menfchenhart. Als Hij uw tranen ziet, als Hij u bang hoort klagen, i Gedenkt Hij aan die dagen; De dagen zijner fmart!

Verdenkt zijn teêrheid niet, al worftelt gij met rampen; Hij bidt ook dan voor u, als gij met vrees moet kampen;

Gij wordt niet zonder reên gekweld door ongeneugt. 't Moet hier geen hemelzijn ; 't zou met Gods wijsheidttrijden, U zonder druk en lijden, Te voeren in de vreugd.

Werd God uw vader dan; vergaf Hij dan uw zonden, Om uw beangfte ziel te dieper te doorwonden?

Neen, beef op dit gedagt; zo fpreekt geen kinderhart. Moest Jefus in den hof.zig voor zijn Regter leggen;

Men hoort Hem vader zeggen, Zo fpreekt het kinderhart.

't Is

Sluiten