Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.310

STICTELIJKE

God wil ook deze zwakheid dragen % Zijn Goedheid fchept vermaak in zwakke kindertaal, Hoe fchoon het Englendom moog van zijn gunft gewagen» 't Is ook maar kindertaal.

Sla dan, mijn citer! vreugdetoonen ; Ligt wektge hoop en vreugd in een verflagen ziel! Ligt doetge moed en kragt in zulke boezems woonen» Wien 't ftrijden bitter viel.

De klank van trommels en trompetten Wekt moeden uit den flaap, en maakt den held verblijd; Ja dwingt de bloodaarts zelf geen voetflap te verzetten In 't heetfte van den ftrijd.

De Hoop tog voert ons ftervelingen Langs trappen van verdriet en moeite naar den troon. Die radeloos door druk zijn handen niet wil wringen, Moet hoopen op de kroon.

Ja,

Sluiten