is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de toekomende waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEKOMENDE WAERELD. 439

rijk te verderven , op het oogenblik zig gereed betoonen zullen tot de uitvoering van zijn bevel, en overeenkomflig hetzelve, tot het zelfde verfchrikkelijk doelpunt, naamelijk de geheele omkeering van deeze benedenwaereld , hunne zoo onwederftaanbaare als eenpaarige werkingen , rigten zullen.

Met deeze vertooning van Gods gedugte hoogheid zal ten naauwften verbonden zijn, de openbaarmaaking van Gods heiligheid, waardoor Hij den fterkften weerzin heeft tegen de zonde , • en ook niet kan nalaaten , de fterkfte blijken te geeven van den afkeer , dien Hij daarvan heeft. Bij den ondergang van deeze waereld zullen de brandende elementen hunne Hemmen verheffen , om Gods heiligheid te prediken , en Engelen en Menfchen toeroepen: „ Ziet in deeze waereld den vuurgloed van ,, Gods heiligen toorn tegen de zonde, branden„ de tot in de onderfte hel ! Ziet dien in „ deeze waereld, als de plaats, waarin, federt „ den zondeval, zoo veele godloosheden be„ dreeven zijn \ waarin Gods heilige wet zoo „ veelmaalen , en op zoo veelerleie wijzen , ,, verbrooken, en in de hoogfte maate gefchon„ den is ! Ziet dien in deeze waereld , als de „ zoo zeer, en in zoo veele opzigten mis„ bruikte woonplaats van het onopmerkzaam, Ee 4 „ on-