Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

West-Indien waargenomen, en dit verdient allen geloof, dat bejaarde lieden door eene doodlyke kaak-.beklemming overvallen worden, wanneer zy by ftiliraande wateren, poelen of rivieren, des nachts, Hechts.? eenige uuren, zonder dekzel, op den grond geflaapen hadden,.

Daar het dus door waarneemingen geftaafd word, dat een warme en te gelyk vochtige dampkring in heete Landitreeken eene doodlyke kaak-beklemming of hevige zenuwtrekkingen door het ganfche lighaam "by bejaarden kan verwekken, is her niet te verwonderen, dat tedere zooglingen, onder zulk eene Luchtftreek geboren, uit die zelfde oorzaak zeer dikwyls in die ziekte vervallen. Door de groote hitte immers vervliegen de dunnere vochtdeelen, terwyl het overige verdikt en te veel verflymt, waar door hetzelve zeer ligt ontaart. De doorwaasfemmg word door de geftadige warmte by dag in 't oneindige vermeerderd, endaar dezelve door den vochtigen dampkring vooral des nachts niet alleen verminderd, maar geheel tegengehouden en met andere fcherpe vochten na binnen gedreven word, geeft dit de grootfte aanleiding tot hevige ziekten niet alleen, maar ook tot de heklemming van de onderkaak, 'Er is meer.

De ondervinding heeft door alle tyden heen den Geneeskundigen geleerd, dat de gal door eene warme en te gelyk vochtige lucht allerfterkst aangedaan word. Door deeze veréénigde hoedanigheid des dampkrings verkrygt de

Sluiten