Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 233

Jaaren mdcclxxxvii en mdcclxxxviii, gevolmagcigd te weezen; en dat zy zich, overeenkomftig daar mede gedraagende, vermeenden niet te kunnen misdoen. Terwyl ook niemand, buiten de Indieners des Verzoekfchnfts, (_ waar van zommigen geen Leden der Kerke waren, ) uit de Gemeente, niet tegenftaande reeds twee Afkondigingen waren gedaan, zich over een der Gekoozenen hadt beklaagd , en de Gemeente dus geagt moest worden, die keu-ce voor de haare te neemen (*).

Overeenkomftig met dit Berigt was het Staatsbeiluit, 't welk het gedaane Verzoek van de hand wees, de zask voor voiftrekt afgedaan hieldt, en de verleende opfchorting der Afkondiging introk ; laatende aan het Collegium Qualificatum over om; naa de laatfte Afkondiging, met de bevestiging dier Perfoonen in hunne Kerklyke Bediening, als naar gewoonte, voort te gaan (f).

Van meerder ommeflags en naafleeps was, in dit Gewest, een voorval, 't welk niet kon nalaaten, zo om den Perfoon dien het betrof, als van wegen de i zaak zelve, een wydklinkend gerugt en! voor hem geene gunitige oordeelvellingen te baaren, die, by wederkaatzing. op de Party, tot welke hy, op eene uitfteekende wyze behoorde, te rug ftootte — Onder de met Eerampten en voordeelige Posten

als

C") Verz. by de Chalmot XLVHT. D. bh 327. (f) Verz. by de Chalmot aLvLj. D. bl. 33'.

P 5

Lxxir.

SOEK.

1792.

riet geleurdenet D. 3. de Waurio

ÏAULT .

Sluiten