is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende de jaaren 1792 en 1793. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Negen en veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

443

dit te bewerken vonden van Kinsbergen en Melvill goed een anker en touw van den gemelden Kielligter over het Oosterhoofd van de Kille te leggen, en door een Kaapftander agter de Lantaarenpaal te ftellen, ftyf te winden, en dit Kabeltouw met een ketting te bewoelen; welke Kettingboom, naar vereisch, kon gevierd worden.

Dusdanig eene Vlootfchikking, op die veelbevaarde Stroomen, kon niet ander dan de Vaart zeer belemmeren. Hier kwam het voorftel hunner Hoog Mogen den aan de Gedeputeerden tot de Mili taire zaaken, en Gecommitteerden uit dei Raad van Staaten gedaan, of het, in d tegenwoordige omftandigheden, niet dier ftig zou weezen, het in- en uitvaa ren der Beurt- en andere Schepen, die nende tot de binnenvaart langs de Zuia Hollandfche en Zeeuwjche Stroomen , t verbieden. Hun Hoog Mogenden fchree ven, eer zy op dit Voorftel beflooten aan den Zeeraad op de Maaze, om o te geeven hoe dit zou kunnen worde daar gefteld, zodanig dat de Vyand, u die Vaart geen voordeel kon trekken, e dat tevens 4 uit het ftremmen van deze ve, het minst mogelyk nadeel of hindei voor het Gemeeneland, of de Ingezi tenen zou gebooren worden.

Men ging, in dit geval, met de Ze< bevelhebbers van Kinsbergen en Mei vill te raade. Zy ftemden met het hii ter beoordeeling toegezonde Staatsbefk

i

LXXIII.

boek.

I7P3-

: Beraad, flaagin' gen we' genshet ■ open. houden . van de [ Vaaifc

i

9 it x a l»

Oordeel vanKiNs-

BERGEN

S enMEL,-

it

i.