Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 21 )

Doch dit word in het Plan van A°. ijZi waargenomen , wordende daarin van geen Lieutenant Admiraal Generaal gefprooken, als welk Charafter zelden in onzen Dienst heeft plaats gehad, en niet zedert den dood van den Heer de ruiter.

Maar de Lieutenant Admiraal word gefield op ƒ400:—• 's maands, het zy hy by het neemen van Schepen tegenwoordig geweest zy of niet, zodra de Prys maar door een van do onder zyne ordres flaande Schepen gemaakt is.

De Vice-Admiraal word op ƒ 300: en de

Schout by Nacht op f 250:— gefield: doch van hen word gerequireert, dat zy prefent by het veroveren van den Prys zyn: voorts deeld 'er niemand in, al word de Prys ook gemaakt door de geheele Vloot, als de Neemer alléén, ten'zy 'er twee Schepen of meer het veroveren daadelyk helpen verrichten. En voor het overige word 'er niets bepaald , dan dat de verdere Verdeeling zal gefchieden na de Gagie die ieder in 't begin van liet Gevecht genoot. Hierdoor krygen de Lieutenants maar deel:

eenigen tegen - - . ƒ45:

anderen , en wel de meesten, tegen s 30:

overzulks de laatflen minder hebben

dan de Schipper tegen - - ƒ34:

B 3 De

Sluiten