Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348 Van de Voorzeggingen nopends

waarloosde Sabbathjaaren iChron. XXXVI. 21. doch welke 70 jaaren van ballingfchap nu genadig met 70 jaarweken als vergoed zouden worden (*) ; zyn beftemd, niet afgekort, gelyk Collins (f) vertaaien wil, zodat men in plaats van 70 weken, flegts 62 weken, en dus eenen korteren tyd zoude moeten rekenen; neen, het Hebreeuwsch "[fin, hetwelk nergens anders voorkomt, heeft wel de betekenis van affnyden, waaröm de Grieken ook a-vvery^a-xv, zyn afgefneden, vertaaien, doch niet in den zin van verkorten, maar van bepaalen, en dit laat ook alleen de famenhang toe : alzoo de betekenis van korten, verkorten, hier niet beftaan kan, dewyl de Godfpraak dan niet zegt, hoe veel 'er afgekort zoude moeten worden. Over uw volk

en over uwe heilige ftad, Jerufalem, dit leert ons, dat men de voorzegging tot de Joden betreklyk moet maken, waardoor wederom verfcheide

verklaringen vervallen (§). Het geen ge-

duurendc deezen tyd, dat het Joodfche volk cn de heilige ftad beftaan zullen, gebeuren zal, is:

om

(*) Schutte I. Stuk BI. 17.

(f) Discourfe of the Grounds and Re af ons of the Christ. Relig Part. I. §.8. en Scheme of literal Prophecy Fol. I. Cap. V. Num. VIII.

(§) Als van Th. Woolston Supplement to the Moderator between ah Inpdel and Apostate, being a Disfertation on Dan. Weeks p. 9. die de vervulling ftelt in het einde der wereld. Chiustoph. Eschrich Tydrek. der 70 weken, Budingen 1735. die de 70 weken begint met Christus menschwording. Angelus Florchen Chrono!, univerf. Hildah. 1742. Cap. IV. Art. V. p. 40. die de zeventigfte week tot het einde der wereld uitftelt. Is. Newton Obfervat. upon the Prophecies of Daniël Lond. 1733. Cap.X. p. 128. brengt de 70 weken vf. 24. tot op den dood van Christus, maar de 7, 61, en 1 week vf. 20. volg. zouden eerst by Christus tweede komst eindigen.

Sluiten