is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenstrydigiieden. Hoofdft. VII. 91

den Jebuziter. Ten deezen einde kogt David van deezen Aravna, die 1 Chron.XXL Oman genoemd word, hebbende beide deeze namen gevoerd, en een aanzienlyk man was onder de Jebuziten, waarom hy ook Koning (*) fchynt genoemd te worden, ïSam.XXW. 23. zynen dorschvloer en runderen voor 50 zilveren jikelen

1 Sam. XXIV. 23, 24. maar 1 Chron. XXI. 25. ftaat, dat David voor die plaatzc gaf 600 gouden fikelen van gewigte. Men kan dit zeer natuurlyk dus bcgrypen 5 eerst kogt David den dorschvloer en runderen voor 50 zilveren fikelen, daarna de geheele plaats, waar hy naderhand den Tempel gebouwd heeft , voor 600 gouden fikcis daarby, vergel. 1 Chron. XXII. 1, 2.

2 Chron. III. f.

§• 3°-

Schynftrydigheden uit het eerfte Boek der Koningen.

Salomo,tot de regeering gekomen zynde,-verdreef -Jbjmhar, dat hy geen Priester des Hécren ware 1 Kon. II. 27. dat is, hy zette hem alals Hoogenpricster, egter word Abjathar nog Priester genoemd cap. IV. 4. dan dit ftryd niet, immersin deeze laatfte plaats ftaat hy agterZadok, die federt Abjathars afzetting Hoogenpricster was geworden. Over het getal van Salomons wagens en paarden , 1 Kon. IV. 26. en 2 Chron. IX. 25. maakt Voltaire onder anderen

(*) Ten zy men het woord ^*jöJ"| hier wilde aanmerken, als naderhand Itt'den Text ingeflopen, gelyk de oude Overzettingen hetzelve ook niet erkennen, ei het niet waarlchy.ilyk is, dat Amvtta een Koning geweest zy. Zie SuiCLZü in de Bib/% Hagar.a Ciasfi h Fase. \l..pag. 217.