Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CLERCQ. (JAN le)

33

iflen door hem op verzoek van zijn Boekverkoper ten jare 1693 gefchreven. Het heeft tot tijtel : Hiftoire d'Emeric, Coxte deTekeli, ou Mémoires pour fervir a fa vie, on Von voit te qui J'eft pasfé de plus confiderable en Hongrie depuis Ja misjance jusqu'd préjent. Doch doordien dit werkje uit couranten en andere tijdfchriften is famengeraapt, heeft ■ le Clercq het nimmer voor zijn letterkind willen erkennen.

Zie daar, Lezer, een vrij uitgebreide, en met enige ophelderingen aangevulde Naamlijst van des Heren le Clercqs werken. Wie zal, die met behoorlijke aandagt nagaande, niet met mij in verwondering geraken, dat één Mensch in Raat is geweest zo veel en zulk een verfchillenden arbeid ten einde te brengen, en weigeren, om teffens met mij zijn zegel te hangen aan het gezegde van zijnen Loffchrijver, hier op uitkomende: „ Ik ben overtuigd (zegt die) dat de voortrol„ ling der eeuwen, wel verre van le Clercqs roem te ver„ minderen, dien in enen veihevener glans zal doen fchitte„ ren, en dat de Nakomelingfchap, in ene ruime mate, aan zij„ ne gedagtenis te rug zal fchenken, het geen onregtvaardige „ Tijdgenoten hem, van zijnen welverdienden roem, hebben „ zoeken te ontroven; ja, dat, fchoon hij, ten aanzien van „ zwakheden en gebreken, lotgemeen was met alle andere „ ilervelingen, die egter allen zijn uitgewist door de fchone „ en uitmuntende hoedanigheden van zijn Geest en Hart.''

Morhovius, Folyh. Liter. Tom. I. p. 179, 180. 718.

888, 889. Jo. Fabricii, Hiftoria Bibliotheca:. Part I. p. 56. 356-359- Part. III. p. 435. Part. IV. p. ior. Part. VI. p. 279. Hetjmanni, Via ad Hift. Liter. p. 93. 255, 256. 463. 499. G. Stolle , ad Heumanni Confp. p. 434. 1026. 1032. 1045. J. M. Gesnerus, Ifagog. Tom. I. p. 145. Tom. II. p. 411, 412. C. Saxi, Onom. liter. Pars V. p. 274, 275. 626. Nicekow, Hommes illuftres. Tom. XL. p. 294-362. Journal Litteraire, Tom. XVI. p. 415-417. J. G. de CuAUFFP^é, Dictionaire, Tom. II. lett. C. p. 99-105. Paquot, Mem. litter. Tom. XVII. p. 1-133. Levens van eenige voorname Mannen &c. IV. D. bl. 137-161. BjörnsTcÏhl, Reizen, V. D. bl. 124. VII. Deel. C ba-

Sluiten