is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

COCCEJUS. (HENDRIK;

Zien kost toevertrouwen. De weigering van den Keurvorst wierdt meld door zo vele vriendelijke blijken van welwillendheid , dat Coccejus in de noodzaak gebragt wierdt, ont voor het beroep van Utrecht te bedanken.

Het oorlog verzeld met den gantfen drom van deszelvs ver* nielende rampen en verwoestingen , welke in 1688 zo deerlijk de Paltzifche landen teisterde, noopte Coccejus op nieuw omzijn ontflag bij den Keurvorst te verzoeken; maar met even vxugtelozen uitflag dan te voren. Die Vorst hieldt hem z» levendig voor ogen, de behoefte die hij van hem hadt in den akeligen toeftand waar in hij zig bevondt, dat hij gedrongen wierdt deszelvs genoegzaam fmekend verzoek in te willigen' Hier door onderging hij de toette, van nog dit zelvde jaar getuige te zijn der overweldiging van Heidelberg, door de Franje legerbenden.

Toen was het dat hij op het voorbeeld van anderen op zij. ne veiligheid bedagt wierdc, en zig ten dien einde naar het Hertogdom van'Wmmbtrg begaf, alwaar zijn huisgezin reeds naar toe was geweken. Hier zijnde, vernieuwden die van Utrecht hun aanzoek, om hem als Hoogleraar in de regten aan hun Hogefchool te bekomen. Dooi dien hem nu geen banden hoegenaamd meer vei bonden, nam hij zulks met geBoegen aan , en na alvorens zijn befluit aan den Keurvorstvan den Paltz medegedeeld te hebben , begaf hij zig naar Utrecht, alwaar hij door de Regering met^ voldoende blijken van achting en genegenheid werdt ontvangen. Hij aanvaardde aldaar zijne lesfen met ene Redevoering over deze vraag: Welke van beiden dient 't best tot verdediging van enen Staat, de Wetten ofwel de Wapenen? Deze Redevoering wierdt met genoegen gehoord en toegejuicht, zo wel ten aanzien van het behandelen des bedoelden onderwerps , als wegens de verhevenheid en nette zuiverheid des latijnfen ffijls. &

Hij hadt nauwelijks een jaar te Utrecht zijn toevertrouwden post met het uiterfte genoegen en allergewenstften uitflag waargenomen , of de Keurvorst van Brandenburg deedt hem het Profesroraat in de regten aan het Hogefchool van Frankfort

aan