is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMELIN. (JAKOB) (JASPER) m

Bibl. Lat. Tom. I. p. 887. Hambergerus, in Proïufitme Notit. Part-. I. 5. 22-. p. 143. O. Saxi, Onm. -liter. Pars IV-. p\ 23, '24. Teïssier, Eloges des Hommes Savans, Tom. IL p» 270. SAiLLEt ■, jngetnens des Stivans, Toni. L p. 213-.

COMMELIN (JAKOB), een broeder van Hieroïiymusj is te Gent geboren -, en begaf zig met 'er woon naar -Embden. Hij was een liefhebber der fraije letteren eh beoefièndè iazonderheid de digtkonst, ook ziet 'er een bondel van Ïatijnfe en nederduitfe vaaifen van hem 't licht, dfe ten jare i^ct gedrukt zijn.

COMMËLÏN (jAKÖB), dè johgfl'e 'broeder Van Ïzaak, die volgt, is te Amfteldam geboren. Hij was èën haarïlfg Schrijver en Verzamelaar vah wetenswaardige 'en fraije dingen , waar van zijne nagèlatene Handfchiinèn 'ter gelnigènis Vèrftrekke'n; onder anderen w'ordt 'nóg vari riem ónder zijïl geflagt bewaard : Hiftoire de la Jouree 'des ïroubles, diviftöns c3" deflorables calamitez fc? defolations des Guerres civil'es $ tnlejimès) advènues en 'puls du Roy noftr'e Sire en fdn dix Je'pi Pro'Hnces depuïs ie commeucement du Regne de Philipfe ÏI, jusques a ld 'mort dn Ö»ü*e 'Guilleaume de Nassau tS Frince d'Orange, Lieutènani Gèiieral dè la part des Etats 'Genéraux en ces diiis Fays-BaL VüOrt'S de fpiibïlcgïcn cn ïkurch bcr fïa'6 ©elft / B'cnebcrijS uiè 'udri o'è fiab Ecijöcn 'én iïtjrinlanb. Hl '©cïch in folie. Benevens 'nog Verfcheidene anderen, allé netjes door zijn eigen Land gefclirë* vert. —■—— Kasp. CÓMMELiNi Befcltr: van Amft. bi. 'èótf-.

COMMELIN (JASPER); gróotVader vah IzAak) 'whrdi ten jare 1568, te Brusfel met d'èn zWaardS gërigt; ingëvóigè luid der fent'enti'e van den Bloedraad v*h den ë april:, r, oilï M dat hij hadt doen kollektereh eh ontvangen j tfcor órdie vari ■„ de Gonfistoriè, eeri zebr notabele fomtnë,- 'om daar' rbede „ door derzelver ordrè, té onderhouden 'en op te böuwöfl ), eeh nieuwe Kerk, daar hij als Eondatëur > altijd brcfërit is ü in de ircdikatië péWeest, en heeft ook teg'éiiwöSrdig gfe'tfÉëst

bij het te Doop houden van zij1'; «öth&rs kina 'óa ds, fcffcfliW

9 s }i 3»-