Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMPAAN. (KLAA3 GERRITZ-) 337

dien hij nugteren was, vondt zig zo als hij opftond door drie belhamels omringd; hij vroeg met ene rustige onverfchroktbeid en forfe ftem, „ wat hunne begeerte was?" waar op 4e Bootsman antwoordde : „ wij begeren dat gij uw Kapitein„ fchap zult afleggen, en dat een van ons allen in uwe plaats „ zal treden; want wij en het andere volk begeren niet lan„ ger onder uw bevel te ftaan." Compaan die zig in postuur hadt gefteld om .zijn leven ten duurften te verkopen, riep toen met een donderende ftern, „ of al het volk zulks ,, begeerde?" hier op volgde het antwoord van enigen; „ met hem te willen leven en fterven." Dit gezegde deedt de roervinken den moed in de hielen zakken ; ook zammelde. Compaan niet lang, maar greep den Bootsman bij de lurven, en door enigen van het.volk geholpen, dreef hij de oproertgen uit de kajuit, tot onder het verdek, alwaar vier van htm dood nedervielen; en de overige aanvoerders van dit bedrijf, gekluisterd en gebonden wierden. Dus eindigde een opftand, ' die hadt Compaan minder moed en tegenswoordigheid van geest bezeten, een deerlijk einde voor hem zou genomen hebben. Het volk zo wel dronken a]s nugteren, beloofde hem op nieuw trouw en bijfland, en bij was edelmoedig ge. noeg om geen geftrenge wraak uit te oeffenen; maar vergenoegde zig, hun in de boeijen te laten, ter tijd toe, dat hij gelegenheid vondt hun aan land te zetten; zelvs den Bootsman die de voornaamfte aanvoerder van het fpel was, liet hij niet alleen ongemoeid gaan, maar befchonk hem daar te boven Eog met een goed aantal dukaten. Zo waar is het dat de edelmoedigheid zelvs in een Rover kan huisvesten, waar van wij ook de treffendite voorbeelden in de levensloop van enen Cartouche, aantreffen.

Geregeld was de orde die hij op zijn fchip hieldt ten aanzien van het eten en drinken; dan hij moest dikwils met zijn volk gebrek lijden, en heeft zelvs meermalen betuigd, dat de kommer fomtijds zo groot was, dat men om den buik te vullen wel eens een man zou gedood hebben, en dat zij dus, om aan voorraad te geraken, wel togten lapuwaards in hadden

Sluiten