Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. HOOFTST. VAN DE ASTRONOMIE. I39

wanneer hy in 't Zuiden hoger dan in 't Noorden, en Zuider Polus hoogte, wanneer hy in 't Noorden hoger gefchoten is.

ZS == 39. 20min.bov.deHor.in'tZ. NS 7. 30 min. boven den Horiz.

in 't Noorden.

ZD 31. 50 min. zo veel de Zon hog.

2) in 't Z. dan in 't N. gef. is

LD ZL «15. 55 min. TZ <= 90. o min.

TL =■= 74. 5 min. =» NP Noorder Polus hoogte.

Als in dit voorgaande Figuur is ZN den Horizont, LC de linie, T den Toppunt, P. de Noordpool, LS en CS de Noord. Declinatie, S de Zon in't Zuiden, en Noorden, als ZS in't Zuiden 39. 20 min., NS in 't Noorden 7. 30 min.: nu is DS «-0 NS, en dewyl de Zon zo ver van de Linie op als onder gaat, zo is de \ ZD de hoogte der Linie boven den Horizont'. dit van 90 graden afgetrokken, reft TL zynde den Aardbols Breete ™» NP Noorder Polus hoogte.

K 4 I.GEt

Sluiten