Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. HoOFTST. VAN DE NAVIGATIE. 225

•n ftelt hem over regt Noorden tot in B, (volgens het Figuur dat gy §.70. vind.) Tentweeden, loopt de ftroom 15 mylen regt Ooft, neemt dit wederom tufichen de pafièr, ftelt het eene been in B, zo zal het ander been vallen in C, alzo is AC de waare Veerheid, en de hoek BAC de waare Coers: volgens leringe jzulrgy bevinden AC — 43| Mylen, en de / BAC «==- 20, 34 min. de waare Coers beOoiten het Noorden.

AANMERKING.

§. LXXIX. Wanneer de Coers niet effen parallel met een ftreek van 't Compas loopt, waardoor het bezwaarlyk valt, om de egte grootheid .yan dezelve te bepalen, zo kan men op de afgevaren plaats een regthoek maken, (§. 18. Geom ) en nemen op de Pleinfchaal emradius(% B.Geom.) .tufichen de beenen des paffers, waar mede gy op de afgevaren plaats, als Centrum, een i Rond befchryft, die de blinde linie van u Coers zal Inyden, en de grootheid van dezelve bepalen. te weten, neemt dit deel van 't rond (welke tuslenen de blinde lyn en Zuid of Noorftreek van uw quadrant) tufichen de pafièr, en legt het aan op de Pleinfchaal, welke u zal aantonen.de ware en egte Coers.

9 ev

Sluiten