Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor 't Ontbyt - - Z oC o: o: é Voor Drank, ter keuze van den Gegyzelden , by den dag. - - - 0:2:0 Te weeten, des morgens KofFy of The en een Soopje.

Des middags of's namiddags twee kannen Bier , of de waarde van dien, in anderen Drank, ter keuze van den Gegyzelden.

£n zal buiten dit voren gefpecificeerde niets <meer aan den Gegyzelden, voor rekening van den Gyzelaar, mogen gegeeven worden, dan met fchri£telyk confent van den Gyzelaar.

3.:

Indien de Gerechtsboden, tot het bewaaren van Gegyzelde, geëmploieerd worden, zal aan yder van dezelve, voor dag en nacht o'fi4uuren, moeten betaald worden - oC o: 10 :*o

Zullende de mindere tyd voor een dag en nacht of 24 uuren gerekend Worden.

Voor Kostgeld, yder 14 uuren ©: 6:%

*Dog in tl of minder uuren - o ' 4: o A 3 Wan-

Sluiten