Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(8 D

toe ftaandè recognitie te ontdaan, als zynde alle bevorens verleende Exemtie vernietigt,

XÏII.

Alle atithorifotien tot Conflnementen van Innocente of andere perfonen , in het Simpelhuis of Tuchthuis, binnen deze Stad of elders buiten dezelve, zullen by Prcefident en Rechters worden verleend, welke echter zodanige eonfinementen niet zullen vermogen te accorderen ten koste van de Armkas, tot het obtinerenvan welke permisfie de Supplianten zig feparatelyk aan de Municipaliteit zullen moeten addresièren.

XIV.

Alle ordres op de Beurtfchippers tót het overbrengen van Arme Pasfanten, zullen gegeven en geteekend worden, dóór den Praftdent der Municipaliteit, blyvende aan den Prafident van Rechters, het geven en onderteekenen van de ordres ter betaling van de kosten ter bevordering van de Juftitie.

X V.

Ieder der beide Collegien is bevoegd om, zodanige ■Hukken by den Stadsdrukker voor Stads Rekening te doen drukken, als nodig zal oordeelen., met betrachting

Sluiten