Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COSTER. (SAMUEL)

3

piporko. Bo'ogna 171-8. i» 4«- f(Ug. $un|Htï Sfficca. 3«rt<$ J 779- f- 179.

. COSTER (SAMUEL), Medicijne Doktor, van wiens geboorte en fterfuur men niet anders weet, dan dat hij te Am/teldam, het eerde levenslicht zag, voor het jaar 1580, en na 't midden van de volgende eeuw ftierf. In zijne vroege jeugd hadt hij zig in de geneeskunde geoeffend, in welke wetenfebap hij ook tot Doktor bevorderd was. Dat hij een hogen ouderdom moet bereikt hebben, blijkt, doordien Vondel, in zeker vaars op zijne afbeelding, door Sandrart gefchilJerd, te kennen geeft, dat hij 't gasthuis te Amfteldam, vijftig jaren lang, als Arts, bediend hadt.'' Hij fchonk deze afbeelding, federt, aan het gasthuis. Voorts was hij, al omtrent den aanvang der XVIIde eeuw, een voornaam lid van de Kamer $Jn 3£icföe btocijcnöc. Ook fligtte hij, in 't jaar 1C17, de Nederduitfe Akademie, op de Keizersgraft, ter plaatze daar twintig jaar later de in 1772 afgebrande Schouwburg gebouwd werdt. Hier werden , onder zijn opzigt Treur- en Blijfpelen vertoond; Redevoeringen uitgefproken, de Muzijk en andere eerlijke kopften geoeffend. Coster zelv' was zulk een goed Digter, dat Vondel van hem zingen kon:

Als Pegaes hem voert ten hemel op zyn wieken ,

Dan hoort men hemelval, een tong geftipt in zout, Den Hollanclchen Paraas heeft hy aan 't Y gebouwt.

Hij heeft verfcheiden* Treur- en Blij- of Klugtfpelen gedigt, die op zijn Akademie gefpeeld werden. Zijne klugt van Teew wes den Boer, wierdt reeds in *t jaar 1612, op de oude Kamer in SDcfoc Mocijciiöc/ en naderhand op de Brabantfe Kamer Uit 3£cebenöcr Sfont: gefpeeld, eer zij op de Akademie of Schouwb'irg, ten tonele gevoerd werdt. In zijne Ifigenia, waren vaarzen, waarin 't gezag der Overheid in 't kerkelijke beweerd, en de heerszugt van fommige Kerkdijken, in den perfoon van den Griekfen Triester Eurypii.es , met levendige A 2 ver-

Sluiten