is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

CROESER. (HERMAN')

Dat Croeser een geleerd man is geweest, die een algemene kundigheid bezat, blijkt door het hier boven aangevoerde, als mede door de weiken die hij heeft in 't licht gegeven, waar van wij hier de lijst laten volgen.

1. Claudii Galeni, de Puljïbus libellus ad Tyrones, Herïïanno Cruserio, Campenfi, interprete. De Pul/mm dijferem tiis, libri IV. De dignojcendis Puljïbus, libri IV. De caujis Puljuum , libri IV. De Prcejagitione ex Puljibus, libri IV. Paris. 1532. in folio. Ir. in de uitgave van Galenus te Bazel bij Frosen in 156!. in folio; en inde volgenden te Venstien bij de gebroeders GuiNTés gedrukt, in 1563-16:5 in VIII delen in folio. It. iö den fratjen druk der werken van Hippocrates en Galenus, uitgegeven door Renatus Chartier enz. in XIII delen in folio. Ook dient men te weten, dat de uitgaven van Croeser, uitgezonderd den eerften druk, verbeterd zijn door A. Gadaldini, Geneesheer te Modena.

2. Plutarchi, Vitce ac Moralia. Baf 1584. in folio. It. Ibid. 1573. in folio. It. Lugduru 1563. III. Vol. in ïimo., alle dezen bevatten flegts de latijnfe overzetting van Croeser, zonder den griekfen text. In 't grieks en latijn. Frantof. 1599. II. Vol. in folio; waar van het Ifte Deel, de Levens van Plutarchus bevat, door Croeser vertaald; benévens zijne eigen aantekeningen, die van Xylander, en die van Hendrik Stephanus; in het llde Deel wordt niets van Croeser gevonden. Sommigen verkiezen zijne overzettingen boven die van Xylander; anderen willen, dat Croeser niet nauwkeurig zijne Schrijvers gevolgd heeft, en dat hij geene voldoende kunde in de griekfe taal bezat. Men vindt 'er ook, die hem laken, van zonder noodzaak ene verfchikking in de plaatzingorde der levens van Plutarchus gemaakt te hebben.

3. Cammsntarius ia HirrocRATis, lib. I. £? III. de Morbis vulgaribils: item in lib. de falubri Diata. Bafil. 1570. in i2mo.

4. Orationss politica Dinarchi, LesbonaEtis, Lycurgi, Herodis, Demadis, Gracè ÉP Latine: interpretibus Guilielmo Cantero, M. B. Ischano, Joanne Lonicero , & Herm. Cruserio ; editte. cura Jo. Gruteri, Hanovie, typis Wechelianis , 1619.

in