is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HS DECKER. DEDEL. DEDEM. DEELEN.

leedt nog geene 60 jaren oud in december 1666. —— Leven van de Decker voor de laatfte uitgave zijner Rijmoeff. M. BaXen, Befchr. van Dordr. bl. 223; J. van Vondels, Leven, fel. 80. Wac, Befchr. van Amft. XI. Stuk, bl. 376, 377.

DEKKER (KAREL de), geboren te Bergen in Henegouwen, ten jare 1645; is na verfcheidene lagere kerkelijke bedieningen bekleed.te hebben, laatftelijk geweest Deken van de Ka. jiunnikken van onze L. V. te Aken. Bij ftierf den 14 oktol»er 1723 aan ene-beroerte, in den ouderdom van 79 jaren. Hij heeft verfcheidene werkjes gefchreven en door dsn druk gemeen gemaakt; waar van dc meesten tegens de wijsgeerte van Cartesius, en de leerftukken van Jansenius zijn ingeligt; van welk laatstgenoemde hij inzonderheid een vinnig tegenftrever is geweest. —— Paq_uot, Mem. litt. Tom. XII. p. 157-1Ó7.

DEDEL, is de naam van een aanzienlijk geflagt, reeds Veele jaren, zo in 's Gravenhage als te Amfteldam bekend, en waar van nog verfcheidene in we^en zijn, die zo in ftaats- als ftadsbeftuur, en in krijgsdienst, den lande aanmerkelijke dien. tien hebben bewezen.

DEDEM; een oud adelijk geflagt, oirfprongelijk uit het graavfchap Benthem, reeds aldaar bekend zedert het jaar 1369, en naderhand, met het begin der XVIIde eeuwe in het voormalig gewest Gelderland, het kwartier van de Veluwe, en in Overijsfel, op de Land- en Kwartier-dagen, onder de Ridderfchap befchreven.

DEELEN (DIRK), Konstfchilder, is geboren te Heusdnt,en leerde de konst bij den beroemden Frans Hals, wiens manier hij verliet; en zig begaf tot het fchilderen van Tempels , Gebouwen en Doorzigten, in welken ftijl hij een verdienftig Konstfchilder is geworden. Hij begaf zig met 'er Woon naar Arnemuiden, alwaar hij Burgemeester wierdt en ook geftorven is. De behandeling van van Deelen zijn penfeel was uitnemend, rijk in vinding, en 'er ftraalt een ongefrieea vernuft in door. Ook zijn zijne ftuiken ongemeen gewild;