Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

XIII.

Zullende tot wering van de fchaderrs aan de Trekdammen en Wintermatren werdeade toegebragt, niemand met eenigerlcy Rytuygen vermogen op de Trekdammen te ryden , of eenige Paarden , in het uyt- of intrekken der Schepen op de Wintermatten te laten gaan, veel min eenige Koebeeften daar op weyden , op Poene van tien Schellingen voor yder van dien te verbeuren j ten behoeve van zoodanigen Loots als die calange komt te doen.

xi y.

Ende geremarqueert zynde dat het gooijen van alle zoort van vuyligheid in Stads Haven, dagelyks ongeftraft komt te gefchieden , hebben Wy daar jegens willende voorden, goedgevonden te verbieden, het werpen van eenigerleySteen, Ballasten, ofte diergelyks, over Boort van de Schelpen , ook niet op Stroom te mogen Ballasten, als raids een bekwaam Zeyl, breed na behooren, leggende

Sluiten