is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van G.N. en V.v.O. behelsende aanmerkingen over het Zaamenstel der zuivere wysbegeerte [...] door [...] G.S. Steinbart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o6 ANTWOORD op den VEERTIENDEN BRIEF.

„ die ons-, eertijds , de wijfie hand mededeelde, toen zij goed vond verftand ige Schepfels op de waereld te ftel„ len, Het eerfte zal men niet langer konnen gelooven, „ dan tot dat men zich zelvén wat naauwkeuriger be,, fchouvvd heeft. Hoe elendig en gebrekkig wij ook zijn, „ de wijsheid van den eeuwigen en wijzen Schepper ftraalt

midden in onfe elcnde door; enz. Diesvolgens

blijft bet-ander overig. Wij moeten belijden, dat wij dat geen, op eene wiste manier, geworden zijn , wat „ wij, eertijds, niet waaren , en dat wij dien zuiveren „ en gelukkigen tot ftand verlooren hebben, welken ons „ de opperite magt; bij onicn eerften oorfprongj mede„ deelde (7j. , lk ben

Als Voören« -

V IJF-

(ƒ> Zie Mosh. Zeedenl. lier H. S. D. I. Afd. I. H. I. § i. bl. j.07.