Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOHN CUTHBEHTSON

weg, en plaatfte een ander in zijne plaats van eene onregelmatige oppervlakte, en ik vond, dat de electriciteit zwak was, en licht te zien was op ieder gedeelte van het Kusfen, het welk het glas niet raakte, en dat 18 omdrajingen nodig waren, om de gemelde ontladingen voort te brengen.

§. 13. Ik zette toen het oude Kusfen weer op zijn plaats, met oogmerk, om de tafie lap. pen naauwkeuriger te onderzoeken, en bemerkende, dat de taf zig niet geheel glad en gelijkelijk op de oppervlakte van de fchijf fchikte, deed ik andere taf 'er aan, welke volkomen glad op het glas paste, en ik vond toen. dat flegts 3 omdrajingen nodig waren, om de bovengemelde ontladingen te bewerken.

§. 14. Eindelijk lag ik twee Kusfens , of een paar, aan, volmaakt van hetzelfde maakfel 5 als het enkel, het welk tot de cvengemelde proeven gebezigd was, met dit onderfcheid alleen, dat zij aan den ftoel van de Machine vast gemaakt , en tegen het glas op de gewoone wijze aangelegd waren ; en ik vond , dat ik de Schijf driemaal om moest drajen om de ontladingen als boven te maken, in plaats van i£ omdra-

jing

Sluiten