Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sv VOORBERICHT.

ons Gemeenebest, welkers bebouwing, zo er« gens elders , in een Staac van zulkene kleine uiïgebreidheid als de onze, hoogst noodzaakelyk genoemd mag worden. Wat de uitflag deezer poogingen zyn zal, is nog onzeker.

Dit echter heeft zy het genoegen te kunnen melden, dat ook in dit opzicht de zwaarigheden, die haare oogmerken hinderlyk zouden kunnen zyn, veel eer af dan toeneemen.

Heeft de Maatfchappy zich door den dood zien berooven van de Heeren Mr. Jeqn Deutz, Mt.Jan van de Poll, Pietersz., Nicolaas fVarin, Hendrick Bicker, Mr. Gerurd Nicolaas Has/elaar,Jan Hope, Mr. Lieve Geelvinck, Mannen Eerwaardig uit hooide van de Eerampten by hun bekleed, maar nog eerwaardiger uii hoofde hunner perfooneele verdienften; betreurt de Maatfchappy deeze juist daarom te meer om dat zy, onder de ftic'it rs deezer Maatfchappy geteld kunnen worden; zy zag dit verlies geboed door veele nieuwe Leden, van wier yver en kundigheden zy zich alles goeds beloofd.

Ziet hier hunne naamen:

Tor

Sluiten