Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV' INHOUD.

Bladz,

Diensten van het tromrad en windas. 152. Spil en kaapftander. 156 De kraan. tfó/. Het rad en zyn rondfel. 161

liet raderwerk. ibid. De dommekracht. 167 Voordcelen van dit werktuig. 168 Meenigvuldig nuttig gebruik van het raderwerk in de behoeftigheden des levens. 174 De Ingenieurs en werklieden. 176 De molens. 178 De Küoiinjiolens. 179 De watermolen , met alle haare

deel en. ibid. Molen met lepels. 182 De windmolen , met haare deeien. ibid. De handmolen , met haare deeien. ibid. De beweegfng der fteenen. 184 De fraaiheid der uitvindiuge. 19a Het evenwigt des timmerwerks. 191 13e fchikking der wieken. ibid. Redenen van de fchuinheid der wieken en as. 192 pe fchipmolen, met alle haare deeien. 195

Sluiten